Helwig/Otto Produkty lecznicze / Helwig/Otto Arzneimittel

Baza danych dla lekarzy i farmaceutów

H.-H. Otto, K. Nieber (oprac.)

W chwili wprowadzania do obrotu faktyczne korzyści z  podawania nowych leków są jeszcze mało znane. Dopiero szerokie zastosowanie w szpitalach i gabinetach pozwala zgromadzić wiedzę na temat ich wad i zalet.

Baza danych

Niezależna, aktualna, kompetentna – dla farmaceutów niezastąpiona.

Baza w języku niemieckim.