Suche

Suchfilter

Suche

131 Ergebnisse gefunden.

1.

CoAprovel 150mg/12,5mg (D; Tabletten; Kohlpharma) de gesperrt

 

(ABDA-Datenbank)

2.

CoAprovel 300mg/12,5mg (D; Filmtabletten; EurimPharm) de gesperrt

 

(ABDA-Datenbank)

3.

CoAprovel 150mg/12,5mg (D; Filmtabletten; EurimPharm) de gesperrt

 

(ABDA-Datenbank)

4.

CoAprovel 150mg/12,5mg (D; Filmtabletten; Kohlpharma) de gesperrt

 

(ABDA-Datenbank)

5.

CoAprovel 300mg/12,5mg (D; Filmtabletten; Kohlpharma) de gesperrt

 

(ABDA-Datenbank)

6.

CoAprovel 300mg/25mg (D; außer Vertrieb; Filmtabletten; Orifarm) de gesperrt

 

(ABDA-Datenbank)

7.

CoAprovel 300mg/25mg (D; Filmtabletten; EurimPharm) de gesperrt

 

(ABDA-Datenbank)

8.

CoAprovel 300mg/12,5mg (D; Tabletten; Orifarm) de gesperrt

 

(ABDA-Datenbank)

9.

CoAprovel 150mg/12,5mg (D; Tabletten; ACA Müller) de gesperrt

 

(ABDA-Datenbank)

10.

CoAprovel 150mg/12,5mg (D; Tabletten; Pharma Gerke) de gesperrt

 

(ABDA-Datenbank)