Suche

Suche

10 Ergebnisse gefunden.

1.

Vareniclin (19 Entwöhnungsmittel) de gesperrt

 

(Helwig/Otto Arzneimittel)

2.

Cortison (24 Hormone) de gesperrt

 

(Helwig/Otto Arzneimittel)

3.

Tranylcypromin (36 Psychopharmaka) de gesperrt

 

(Helwig/Otto Arzneimittel)

4.

Moclobemid (36 Psychopharmaka) de gesperrt

 

(Helwig/Otto Arzneimittel)

5.

Coffein (36 Psychopharmaka) de gesperrt

 

(Helwig/Otto Arzneimittel)

6.

Nicotin (19 Entwöhnungsmittel) de gesperrt

 

(Helwig/Otto Arzneimittel)

7.

Bupropion (Amfebutamon) (19 Entwöhnungsmittel) de gesperrt

 

(Helwig/Otto Arzneimittel)

8.

Bupropion (36 Psychopharmaka) de gesperrt

 

(Helwig/Otto Arzneimittel)

9.

Theophyllin (13 Atemwegstherapeutika) de gesperrt

 

(Helwig/Otto Arzneimittel)

10.

Dopamin (23 Herz-Kreislauf-Therapeutika) de gesperrt

 

(Helwig/Otto Arzneimittel)