Suche

8 Ergebnisse gefunden.

1.

EMB-Fatol® 100 mg; -400 mg/ -500 mg; -1,0 g de gesperrt

 

(Rote Liste®)

2.

Kanamycin de gesperrt

 

(Rote Liste®)

3.

Pyrazinamid de gesperrt

 

(Rote Liste®)

4.

Ethambutol de gesperrt

 

(Rote Liste®)

5.

Streptomycin de gesperrt

 

(Rote Liste®)

6.

Amikacin de gesperrt

 

(Rote Liste®)

7.

Isoniazid de gesperrt

 

(Rote Liste®)

8.

Rifampicin de gesperrt

 

(Rote Liste®)