Recherche

Recherche

92 résultats trouvés.

1.

Timox 60mg/ml zum Einnehmen (D; Suspension zum Einnehmen; Desitin) de locked

 

(ABDA-Datenbank)

2.

Imap 12mg (B; außer Vertrieb; Ampullen; Eumedica) de locked

 

(ABDA-Datenbank)

3.

Imap 1,5mg (NL; Ampullen; Eumedica) de locked

 

(ABDA-Datenbank)

4.

Imap 12mg (NL; Ampullen; Eumedica) de locked

 

(ABDA-Datenbank)

5.

Marcumar (D; Tabletten; Viatris Healthcare) de locked

 

(ABDA-Datenbank)

6.

Fluspirilen Wirkstoffdossier de locked

 

(ABDA-Datenbank)

7.

Clobazam Wirkstoffdossier de locked

 

(ABDA-Datenbank)

8.

Trileptal 300mg (D; Filmtabletten; Axicorp Pharma) de locked

 

(ABDA-Datenbank)

9.

Trileptal 600mg (D; Filmtabletten; Axicorp Pharma) de locked

 

(ABDA-Datenbank)

10.

Trileptal 300mg (D; Filmtabletten; Novartis Pharma) de locked

 

(ABDA-Datenbank)