AMT – Arzneimitteltherapie / Farmakoterapia AMT

AMT – Arzneimitteltherapie / Farmakoterapia AMT

Niezależne informacje z zakresu farmakoterapii

Co miesiąc nowe wydanie, zawierające przeglądowe prace na temat grup wskazań, obrazów schorzeń, substancji czynnych i grup substancji

  • Eksperci prezentują nowe produkty lecznicze, oceniają je, wydają rekomendacje i tworzą wytyczne do farmakoterapii
  • Forum informacyjne śledzi światową literaturę fachową, prezentuje sprawozdania z sympozjów i kongresów
  • Cenne pomoce w podejmowaniu decyzji ułatwiają racjonalny i ekonomiczny wybór właściwych produktów lecznicznych.

Baza w języku niemieckim

Aktualizacja

  • Comiesięczna aktualizacja