Charakterystyki produktów lecznicznych / Arzneistoffporträts

Charakterystyki produktów lecznicznych – baza danych dla lekarzy i farmaceutów / Arzneistoffporträts - Eine Datenbank für Ärzte und Apotheker

Prof. Dr. Hermann P.T. Ammon (wyd.), Prof. Dr. Dr. Drs. h.c. Ernst Mutschler (wyd.), Prof. Dr. Dr. h.c. Hasso Scholz (wyd.), Dr. Monika Neubeck (wyd.-ass.)

Dr. Rainer Mohr (Red.)

Opracowane przy udziale grupy ekspertów z ramienia aptek, klinik, urzędów, punktów informacji o lekach i przemysłu

Aktualizowana na bieżąco baza danych oferuje

  • ponad 440 monografii produktów leczniczych
  • formuła chemiczna, charakterystyka farmakokinetyczna i farmakodynamiczna, zakres zastosowania
  • wsparcie sprzedaży, rekomendacje, pytania zadawane pacjentom
  • tabele dawkowania
  • informacje dotyczące zastosowania w ciąży i w okresie karmienia
  • obiektywna ewaluacja wartości leczniczej

 Baza w języku niemieckim

Aktualizacje

  • Systematyczna, bieżąca aktualizacja