ATC-Code

Linki na tej stronie:
 1. http://www.drugbase.de/pl/bazy-danych/leki-nowo-wprowadzone-neu-eingefuehrte-arzneimittel/atc-code.html?tx_crondavdazna_pi%5Bcategory%5D=5801&cHash=1fdc89f32e479b425e99d8b01b81b6c7#5801
 2. http://www.drugbase.de/pl/bazy-danych/leki-nowo-wprowadzone-neu-eingefuehrte-arzneimittel/atc-code.html?tx_crondavdazna_pi%5Bcategory%5D=6516&cHash=3da3052e70f433cb0abdd2367ec4f3ab#6516
 3. http://www.drugbase.de/pl/bazy-danych/leki-nowo-wprowadzone-neu-eingefuehrte-arzneimittel/atc-code.html?tx_crondavdazna_pi%5Bcategory%5D=6797&cHash=efddb1ad6f1a9f109193a2bdeae78166#6797
 4. http://www.drugbase.de/pl/bazy-danych/leki-nowo-wprowadzone-neu-eingefuehrte-arzneimittel/atc-code.html?tx_crondavdazna_pi%5Bcategory%5D=7520&cHash=d6fecfad2e84e048bc083cec67e51cde#7520
 5. http://www.drugbase.de/pl/bazy-danych/leki-nowo-wprowadzone-neu-eingefuehrte-arzneimittel/atc-code.html?tx_crondavdazna_pi%5Bcategory%5D=7972&cHash=d48e721cac1d966514218cbfcce98a08#7972
 6. http://www.drugbase.de/pl/bazy-danych/leki-nowo-wprowadzone-neu-eingefuehrte-arzneimittel/atc-code.html?tx_crondavdazna_pi%5Bcategory%5D=8299&cHash=a53d9fa0f6dddb7f5bd8198e577a4524#8299
 7. http://www.drugbase.de/pl/bazy-danych/leki-nowo-wprowadzone-neu-eingefuehrte-arzneimittel/atc-code.html?tx_crondavdazna_pi%5Bcategory%5D=8413&cHash=abe56075e20ab1911dd1915eb4cf83b0#8413
 8. http://www.drugbase.de/pl/bazy-danych/leki-nowo-wprowadzone-neu-eingefuehrte-arzneimittel/atc-code.html?tx_crondavdazna_pi%5Bcategory%5D=8958&cHash=48a8cf0cc1f05571193e49cb9889c3e4#8958
 9. http://www.drugbase.de/pl/bazy-danych/leki-nowo-wprowadzone-neu-eingefuehrte-arzneimittel/atc-code.html?tx_crondavdazna_pi%5Bcategory%5D=9251&cHash=3cdc7f73eab05f3a3414fd0da6c079f4#9251
 10. http://www.drugbase.de/pl/bazy-danych/leki-nowo-wprowadzone-neu-eingefuehrte-arzneimittel/atc-code.html?tx_crondavdazna_pi%5Bcategory%5D=9508&cHash=1b834f69cbb1a0c94f1d6f093e18fd76#9508
 11. http://www.drugbase.de/pl/bazy-danych/leki-nowo-wprowadzone-neu-eingefuehrte-arzneimittel/atc-code.html?tx_crondavdazna_pi%5Bcategory%5D=10178&cHash=008e680c5be3658c2f994eb52de1e794#10178
 12. http://www.drugbase.de/pl/bazy-danych/leki-nowo-wprowadzone-neu-eingefuehrte-arzneimittel/atc-code.html?tx_crondavdazna_pi%5Bcategory%5D=10344&cHash=6f088adae83b9c35802a6e30a2999b1e#10344
 13. http://www.drugbase.de/pl/bazy-danych/leki-nowo-wprowadzone-neu-eingefuehrte-arzneimittel/atc-code.html?tx_crondavdazna_pi%5Bcategory%5D=10751&cHash=81dc7b9a111aac43d8912f61b19da288#10751
 14. http://www.drugbase.de/pl/bazy-danych/leki-nowo-wprowadzone-neu-eingefuehrte-arzneimittel/atc-code.html?tx_crondavdazna_pi%5Bcategory%5D=11074&cHash=64bc887eec13fc13c63e8defdecb93c9#11074