Nowe produkty lecznicze / Neue Arzneimittel

Nowe produkty lecznicze / Neue Arzneimittel

Dane i ewaluacje nowych leków

U. Fricke i Th. Beck
Zespół ekspertów złożony ze znanych farmakologów i klinicystów szczegółowo opisuje leki wprowadzone do obrotu w latach 1997-2009 oraz

  • wprowadza w odpowiedni kontekst medyczny i terapeutyczny
  • informuje o aktualnym stanie farmakoterapii
  • ocenia stopień jej innowacyjności według sprawdzonej klasyfikacji A-D profesora Fricke

Baza w języku niemieckim