Pediatryczne tabele dawkowania/Pädiatrische Dosistabellen

Pediatryczne tabele dawkowania/Pädiatrische Dosistabellen

Pediatryczne tabele dawkowania służą jako pomoc w podejmowaniu decyzji co do wyboru i dawkowania produktów leczniczych u dzieci i młodzieży. Zawierają około 300 produktów leczniczych i ich kombinacji. Prócz produktów leczniczych dopuszczonych do stosowania u dzieci tabele zawierają również leki stosowane pozarejestracyjnie („off label“, „unlicensed“). Informacje dotyczące dawkowania są wyszukiwane w dokumentacji fachowej, literaturze międzynarodowej i bazach danych.

Baza w języku niemieckim