Podręcznik produktów leczniczych do wstrzykiwań / Handbook on Injectable Drugs

Podręcznik produktów leczniczych do wstrzykiwań / Handbook on Injectable Drugs

American Society of Health-System Pharmacists, ASHP

Baza danych online szybko, przejrzyście i kompleksowo informuje o kompatybilności i stabilności substancji leczniczych do wstrzykiwań.

  • Wszystkie ważne dane na temat 349 substancji produktów leczniczych, z odnośnikami do kompendium „AHFS Drug Information“,
  • Wyczerpujące odpowiedzi na często zadawane pytania, dotyczące produkcji, przechowywania i aplikowania leków w zastrzykach,
  • Skondensowane informacje z 2788 źródeł.


Dane w języku angielskim