Podręcznik produktów leczniczych do wstrzykiwań / Handbook on Injectable Drugs

American Society of Health-System Pharmacists, ASHP

Baza danych online szybko, przejrzyście i kompleksowo informuje o kompatybilności i stabilności substancji leczniczych do wstrzykiwań.


Dane w języku angielskim