Psychofarmakoterapia

PPT – Psychofarmakoterapia

Farmakoterapia zaburzeń psychicznych i neurologicznych

PPT koncentruje się na leczniczych substancjach czynnych stosowanych w psychiatrii i neurologii. Poczynając od prac klinicznych (faza III), poprzez rejestrację, prezentuje całą procedurę zakończoną wprowadzeniem do obrotu.

Sporządzone przez ekspertów abstrakty, prace oryginalne (przede wszystkim badania nieinterwencyjne) i dokumentacje robocze zawierają informacje na temat skutków, aspektów bezpieczeństwa oraz aspektów medyczno-ekonomicznych oraz znaczenia terapeutycznego tych leków. i zdrowia.

Raporty dotyczące badań klinicznych i konferencji prezentują aktualny stan wiedzy.

Aktualizacja

  • Comiesięczna aktualizacja