Rośliny lecznicze / Arzneipflanzen

Rośliny lecznicze / Arzneipflanzen

B.-E. van Wyk, C. Wink und M. Wink

Naukowy przewodnik po najważniejszych roślinach lecznicznych zawierający skrótowe opisy:

  • wyglądu, pochodzenia, substancji, składników i substancji czynnych, działania i zastosowania w medycynie 320 roślin o zastosowaniu medycznym
  • 800 doskonałych kolorowych zdjęć roślin leczniczych wykonanych w ich naturalnym środowisku umożliwia identyfikację i odróżnienie od gatunków pokrewnych

Dane w języku niemieckim/angielskim oraz polskim