Scribas Tabelle

Scribas Tabelle

Tabela Scribas zawierająca produkty lecznicze i medyczne na receptę wg przepisów Republiki Federalnej Niemiec sprawnie, przejrzyście i kompleksowo informuje o ponad 2200 substancjach czynnych i produktach medycznych stosowanych u ludzi i/lub zwierząt, podlegających obowiązkowi preskrypcji 

 • Data obowiązku preskrypcji lub aktualizacji
 • Nazwa INN
 • Stosowane zamienniki
 • Oznaczenie BtM
 • Kod ATC
 • Monografia w DAB, HAB lub Ph.Eur.
 • Odnośniki do bazy danych "Nowo wprowadzone produkty lecznicze“ („Neu eingeführte Arzneimittel")
 • Wybór leków gotowych
 • Formuły chemiczne
 • Informacje o zmianach w rozporządzeniu o obowiązku preskrypcji   (AMVV) lub rozporządzeniu o obowiązku preskrypcji środków odurzających (BtMVVO).

Baza w języku niemieckim.

Aktualizacja

 • Aktualizacja bieżąca