O nas

O nas

Adres

Wissenschaftliche Verlagsgesellschaft Stuttgart
Birkenwaldstr. 44   70191 Stuttgart   Niemcy
Skrzynka pocztowa 10 10 61  70009 Stuttgart   Niemcy
Tel. +49 - 711 - 25 82-0
Fax +49 - 711 - 25 82-290
Internet: www.Wissenschaftliche-Verlagsgesellschaft.de


Zarząd

Dr. Benjamin Wessinger
André Caro


NIP
DE 811 207 265


KRS
Sąd Rejestrowy Stuttgart HRB 294
Nr rejestru 17264


Obsługa klienta
Tel. +49 - 711 - 25 82-356
Fax +49 - 711 - 25 82-290
E-Mail:   drugbase@Wissenschaftliche-Verlagsgesellschaft.de


Pomoc techniczna

Tel. +49 - 711 2582-233
Fax +49 - 711 2582-290
E-Mail:  support@Wissenschaftliche-Verlagsgesellschaft.de


Dystrybucja
Nils Wörner
E-Mail:   nwoerner@Wissenschaftliche-Verlagsgesellschaft.de

Wyłączenie odpowiedzialności

1. Ograniczenie odpowiedzialności
Zawartość tej strony została przygotowana z maksymalną starannością. Oferent nie ponosi jednakże odpowiedzialności za prawdziwość, kompletność i aktualność udostępnionych treści. Użytkownik korzysta z zawartości strony na własną odpowiedzialność. Artykuły podpisane nazwiskiem wyrażają osobistą opinię autora, nie zaś opinię oferenta. Samo korzystanie ze strony nie powoduje nawiązania jakiegokolwiek stosunku umownego między użytkownikiem i oferentem.

2. Linki zewnętrzne
Niniejsza strona zawiera odsyłacze do stron podmiotów trzecich („linki zewnętrzne”). Za strony te odpowiadają ich operatorzy. Oferent udostępniając po raz pierwszy link zewnętrzny sprawdził jego treść pod kątem ewentualnego naruszenia przepisów prawa. W tamtym czasie żadne naruszenia prawa nie zostały ujawnione. Oferent nie ma wpływu na aktualny i przyszły kształt ani na treści linkowanych stron. Umieszczenie linków zewnętrznych nie oznacza, że oferent staje się właścicielem treści prezentowanych pod odsyłaczem czy linkiem. Oferent nie ma możliwości prowadzenia  stałej kontroli linków zewnętrznych, o ile nie otrzyma konkretnych informacji o przypadkach łamania prawa. W razie powzięcia wiedzy o łamaniu prawa linki takie będą jednakże niezwłocznie usuwane.

3. Prawa autorskie i pokrewne
Treści publikowane na tej stronie podlegają niemieckim przepisom o prawach autorskich i pokrewnych. Każde wykorzystanie niezgodne z niemieckimi przepisami o prawach autorskich i pokrewnych wymaga uprzedniej pisemnej zgody oferenta lub posiadacza praw. Dotyczy to w szczególności powielania, opracowywania, tłumaczenia, gromadzenia, przetwarzania i odtwarzania zawartości baz danych lub innych mediów i systemów elektroncznych. Prawa podmiotów trzecich są specjalnie oznaczone. Powielanie lub odtwarzanie poszczególnych treści lub całych stron jest niedozwolone i podlega karze. Dopuszczalne jest jedynie sporządzanie kopii i pobieranie danych do celów osobistych, prywatnych, nie zaś komercyjnych.

4. Szczególne warunki subskrypcji

Jeśli specyficzne warunki dla poszczególnych sposobów wykorzystania tej strony odbiegają od punktów 1-3 powyżej, są one specjalnie oznaczone w odpowiednim. W takich indywidualnych przypadkach obowiązują specyficzne warunki użytkowania.